I meldingstjenesten registreres meldinger som gjelder vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensing og idrett. Meldinger som registreres her går umiddelbart inn i kommunens meldingssystem for videre håndtering. Dette øker våre muligheter til å sette i verk tiltak raskt og effektivt. Din melding er derfor viktig for å holde et høyest mulig nivå på våre tjenester.
BRUK
  1. Velg knappen "Ny melding". Oppgi hvor meldingen gjelder. Velg i typefeltet mellom gateadresse, barnehager, skoler, osv. En rød nål i kartet indikerer plasseringen som er valgt. Du kan flytte nåla til en eksakt plassering ved å trykke den røde knappen i kartverktøylinja. Deretter kan nåla flyttes. Bruk kartverktøyknappene for å panorere i kartet.
  2. Du må oppgi navn og telefonnummer, eventuelt også e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg ved behov. Ingen av disse opplysningene vil være synlig på internett.
  3. Velg fagområde under "Tema". Deretter velges en kode som er dekkende for problemet.
  4. Beskriv meldingen mer detaljert om nødvendig. Denne beskrivelsen er kun tilgjengelig for den som behandler meldingen.
  5. Velg "Forhåndsvis" for å kontrollere om alt ser greit ut. Eventuelt korriger meldingen ved å bruke knappen "Tilbake".
  6. Velg "Send inn". Din melding får et meldingsnummer. Dette nummeret kan du senere bruke til å søke opp historien til din melding under arkfanen "Alle meldinger".
Powel AS - 28.06.2018 - v2.0.220