VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1751
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 02.01.19 12:51
Tema: Renovasjon
Problem: Beholder for papir skadet/ødelagt
Observasjonssted
Adresse: Holmavegen   19  
Koordinater: 306837   6515514
Kommunens kommentarer
Kart