VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1765
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 09.01.19 16:15
Tema: Renovasjon
Problem: Beholder for restavfall skadet (120l/140l/240l)
Observasjonssted
Adresse: Elisberget   20  
Koordinater: 306388   6514248
Kommunens kommentarer
Kart