VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1803
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 29.01.19 10:12
Tema: Renovasjon
Problem: Beholder for restavfall skadet (120l/140l/240l)
Observasjonssted
Adresse: Pekt i kart..    
Koordinater: 306299   6515180
Kommunens kommentarer
Kart