VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1804
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 29.01.19 13:02
Tema: Renovasjon
Problem: Ikke hentet restavfall
Observasjonssted
Adresse: Fiolstien   12  
Koordinater: 305577   6514766
Kommunens kommentarer
Kart