VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1806
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 29.01.19 18:30
Tema: Vei
Problem: Skader på vei og fortau
Observasjonssted
Adresse: Torkel Lendes veg   3  
Koordinater: 307060   6514882
Kommunens kommentarer
Kart