VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1809
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 31.01.19 13:17
Tema: Renovasjon
Problem: Ikke hentet restavfall
Observasjonssted
Adresse: Pekt i kart..    
Koordinater: 306299   6515180
Kommunens kommentarer
Kart