VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1810
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 31.01.19 14:56
Tema: Vei
Problem: Manglende strøing
Observasjonssted
Adresse: Kvålevegen   22  
Koordinater: 307316   6514877
Kommunens kommentarer
Kart