VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1811
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 01.02.19 15:01
Tema: Vei
Problem: Dårlig strøing
Observasjonssted
Adresse: Lyngbakken   1  
Koordinater: 306110   6514495
Kommunens kommentarer
Kart