VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 1815
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 06.02.19 14:49
Tema: Renovasjon
Problem: Beholder for restavfall skadet (120l/140l/240l)
Observasjonssted
Adresse: Brynelunden   25  
Koordinater: 306220   6516066
Kommunens kommentarer
Kart