Her kan du registrere di melding til kommunen om vatn, avløp, renovasjon, vei, park og miljø/forureining. Eventuelle skildringar og informasjon om deg sjølv vil ikkje væra synlege på internett, og er bare tilgjengelig for den som behandlar meldinga di. Akutte hendingar – hendingar som absolutt ikkje kan venta til ordinær arbeidstid - skal ikkje registreras her, sjå kontaktinformasjon Time kommune. Ny melding Melding for gatelys
Siste 20
 DatoKode 
19.09.19Beholder for restavfall skadet (120l/140l/240l) vis..
16.09.19Beholder for restavfall skadet (120l/140l/240l) vis..
16.09.19Beholder for organisk avfall skadet (140l/240l) vis..
16.09.19Beholder for restavfall skadet (120l/140l/240l) vis..
16.09.19Beholder for organisk avfall skadet (140l/240l) vis..
13.09.19Beholder for organisk avfall skadet (140l/240l) vis..
13.09.19Beholder for papir skadet/ødelagt vis..
13.09.19Parkdrift vis..
12.09.19Beholder for restavfall skadet (120l/140l/240l) vis..
11.09.19Ikke hentet restavfall vis..
09.09.19Hull i veg vis..
09.09.19Beholder for papir skadet/ødelagt vis..
09.09.19Kvalitet vis..
08.09.19Hull i veg vis..
06.09.19Beholder for papir skadet/ødelagt vis..
04.09.19Beholder for papir skadet/ødelagt vis..
03.09.19Skader på vei og fortau vis..
03.09.19Beholder for papir skadet/ødelagt vis..
03.09.19Beholder for papir skadet/ødelagt vis..
03.09.19Beholder stjålet/forsvunnet vis..
Meldingsstatus
Red Ubehandlet Green Behandlet
Yellow Under behandling Grey Utbedret
Kart
Klikk på meldingspunkt for å se i liste